linea nova - špecialista na energeticky úsporné budovy

služby

projektová dokumentácia
poradenstvo
inžinierska činnosť
  • návrh rodinných a bytových domov, administratívnych budov, polyfunkčných objektov, ubytovacích zariadení, premyselných a obchodných budov
  • projekty pre novostavby, nadstavby, prístavby, rekonštrukcie
  • rôzne stupne projektovej dokumentácie
  • autorský dozor
  • tepelnotechnické posudky stavieb
  • zopár rád...
  • administratívne úkony smerujúce k vydaniu územného rozhodnutia, stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia
  • ucelený balík služieb pri obnove bytového domu

kontakt

Ing. Anton Novotný
autorizovaný stavebný inžinier
pre konštrukcie pozemných stavieb
zapísaný v zozname autorizovaných inžinierov SKSI
pod registračným číslom 4878*SP*I1
IČO: 42098912

tel. č.: +421 907 515 553
skype: anton.novotny
email: anton.novotny@lineanova.sk

kancelária:
Moskovská trieda 1 (1. poschodie)
040 23 Košice
www.lineanova.sk

sídlo a korešpondenčná adresa:
Pekná 13
040 01 Košice
google maps widget html